Praktisk information

Konferensen hålls via zoom och på Lindsberg utanför Falun. Zoomlänken skickas till de som har anmält sig via Anmälan.

Praktisk information
Konferensen börjar lördag kl 10, och avslutas söndag kl 14:00. Programmet (som kommer att kompletteras) finns på www.naturbrukskonferensen.se.

Boende: Lindsberg har vandrarhemsplatser som man bokar själv. Ange gärna att du deltar på Naturbrukskonferensen när du bokar.

Avgiften för deltagande på plats, för mat och fika, blir till självkostnadspris. Räkna med ungefär 300 kr. Anmälan görs senast den 15 oktober på www.naturbrukskonferensen.se. Mer information om betalning kommer senare.

Transporter: Det går snabbt och lätt att ta sig till Lindsberg! Fast busstrafiken för sista biten är ibland begränsad. Från Stockholm åker du tåg, Masexpressen, Swebus eller bil till Falun på bara tre timmar. Därifrån kör Dalatrafiken de sista 7 km med buss till de hållplatserna Bergsgården (närmast) och Järgarvet.

Busstider hittar du på Dalatrafik.

Vi kanske kommer att ha tillgång till bil under de tider då det inte finns kollektivtrafik.

I samarbetet med Naturbrukskonferenserna deltar bönder som driver djurhållning och naturbetesbruk. Vi värnar om ett hållbart naturbruk i Norden, och där ingår en hållbar djurhållning. Kosten på konferenserna har varierat beroende på lokala förutsättningar. Det har alltid funnits veganska alternativ och ofta lokalt producerat kött. Denna gång hålls konferensen på Lindsbergs kursgård som har vegansk mat.

Naturbrukskonferensen startade i Ransby i Norra Klarälvdalen 2010 med temat Återta makten över maten och naturbruket. Även detta år ordnas konferensen i samarbete med nätverket Makten över maten och samordnas med uppmärksammandet av namninsamlingen ”Utan bönder ingen civilberedskap” den 16e oktober.

Mer information kommer fortlöpande i facebook-eventet, https://www.facebook.com/events/247800316205456
och i viss mån även på hemsidan naturbrukskonferensen.se

Mer information om nätverket Makten över maten: https://www.facebook.com/natverketmaktenovermaten/