Program

Program Naturbrukskonferensen oktober 2020

Fredag 16 oktober: Aktion kring namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap (Stockholm)

Mat, naturbruk och klimat på Naturbrukskonferensen 2020
helgen 17 – 18 oktober 2020

Kursgården Lindsberg i Falun och online

Lördag
Kl 10-10:30 Check-in, välkommen
kl 10.30-13 Unga som odlar
Maximilian Isendahl
Hannes Norr
Alexander Olsson, m.fl.
Hälsningar från olika initiativ

kl 14-16 Skog
Skogen och EU-initiativ för att göra skogspolitiken överstatlig. Torgny Östling, ordförande NOrdBruk, representant för europeiska Via Campesina i EU-förhandlingar om skogsbruket 15 min.
Frågor och diskussion 15 min.
Sebastian Kirppus film, skog & biologisk mångfald 22 min.
Dialog brukare och naturskyddare 45 min:
Kort intro 5 min. – Dag Fredriksson och Jonne Nordin
Smågrupper, hur få balans mellan bruka och skydda? 25 min.
Storgrupp 15 min.
Paus 15 min.

Kl 16.00-18.00 Internationellt
Boken Back to basics med internationell perspektiv, Torgny Östling, NOrdBruk
Föreläsning i intervjuform 40 min.
Internationell matkapitalism Ellie Cijvat, Jordens Vänner 20 min
Rapporter från webbinarier Trygg mat med EU:s gröna giv?, Vi kan inte äta pengar – ändra systemen för handel och finanser samt EU:s handelsavtal med Mercosur samt korta kommentarer från organisationer och individer som har varit aktiva i Makten över Maten och Naturbrukskonferensen 20 min
Runda – Vad gör vi för att ändra systemet? 40 min.

Söndag

Kl 9.00 – 11.00 Naturbruket och klimatet hänger ihop!
Kajsa Pira, Air Pollution and Climate Secretariat, Lund
Gunnar Rundgren, bonde, samhällsdebattör och författare
20 min. var
Korta kommentarer:
Klimatriksdagen, Fridays for Future, Omställningsrörelsen, Jordens Vänner, Via Campesina 20 min
Smågrupper 30 min.
Återsamling – lösningar för klimatkrisen 30 min.

Kl 11.30 – 13.30 Mat och jordbruk
– inklusive civil beredskap
Thomas Gunnarsson, sekreterare Familjejordbrukarna: Skatter och ekonomiska villkor för att bevara jordbruket
Jonas Wangsten, ordförande Sveriges Småbrukare: Stor nog
Thorsten Laxvik, ordförande Rafnaslakt och medlem i Byakademin: Samförsörjning
Anders Persson: Potatisuppropet och Föreningen Närjord, Söderhamn
15 min. var
Korta kommentarer från organisationer och individer som har varit aktiva i Makten över Maten och Naturbrukskonferensen. 20 min
Smågrupper – hur går vi vidare? 40 min.

13:30-14 Avslutning

Arrangörer: Jordens Vänner, Aktivister för fred och Nätverket Folk och Fred.