Program

Utkast program Naturbrukskonferensen oktober 2018

Fredag 26 oktober

Torgmöte kl 16:00 i centrala Falun.
Opinionsmöte kl 18:00 (dörren öppnas kl 17:00), plats: Studiefrämjandet, Slaggatan 37
Tema: Utan bönder ingen svensk landsbygd och framtid – Rädda jordbruket och stoppa EU:s maktövertagande av svensk skog

Lördag 27 oktober på kursgården Lindsberg 7 km från Falun

kl 9:30 Inledning, presentation av arrangörer och medverkande organisationer

kl 9:45 Utan nya bönder ingen mat, med unga bönder och odlarintresserade som inledare. Med Fredrik Wangsten, Hannes Norr, Hanna Olsson m fl.

kl 11.45 Lunch

kl 13 Parallella pass:
Landsbygdens framtid. Birgitta Hedström från Odlarföreningen Små Frön och SOL nätverket (Stad och Land) inleder.
Utan bönder ingen civil beredskap. Bönderna, miljörörelsen, fred och kampen mot inre och yttre kolonialism. Tord Björk från Aktivister för fred inleder.
EU och handelsavtal hot mot Sveriges landsbygd, skogsbruk och jordbruk. Ellie Cijvat från Jordens Vänner inleder.

kl 14:30 Paus

Kl 14.45 Verkstäder: Dela praktiska erfarenheter: hur hantera sociala medier, göra en film, starta och driva en rekoring eller ett andelsjordbruk, hitta internationella nyheter om jordbruk, skogsbruk och landsbygd.

kl 16.00

Vad säger den internationella och svenska småbrukarrörelsen om dagens situation med en torka som slår ut många bönder och EU som söker ta över makten över svensk skogspolitik? Vad är alternativet till de svenska partiernas landsbygdspolitik och livsmedelsstrategin? Torgny Östling från Nordbruk, svenska avdelningen av Via Campesina om internationella bakgrunden till böndernas och landsbygdens situation och vad som bör göras.

Kristian Olofsson från Fäbodbrukarna och Brukarnätverket om bevarande av biologisk mångfald och traditionell ekologisk kunskap om naturen och hållbara brukningsmetoder hos urfolk och lokala samhällen (av brukarkulturer) – hos bland annat samer, småbrukare, fäbodbrukare och fjällbönder. Hur kan vi rädda dessa kunskaper och värden för framtiden?

kl 18:30 Middag

kl 19:30 Kultur

Söndag 28 oktober på Lindsberg

kl 9:30 Världsutvecklingen – en runda där vi delar vår syn på utveckling i världen, med inslag från bönder från Sverige och andra delar av världen och folkrörelser.

kl 11 Parallella pass:
Rättvis omställning,
Nya bönder,
Hur stoppa EU:s överstatlighet i skogspolitiken?

kl 12:30 Lunch

kl 13:30 Avslutning: Internationella hälsningar, uttalanden, nästa steg, sång.

kl 14:30 Avslutning