Naturbrukskonferensen 2018

Välkommen till Naturbrukskonferensen i Falun 26-28 oktober 2018!

Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Och för en rättvis omställning av vårt samhälle – till ett långsiktigt hållbart samhälle – behöver vi ett samarbete mellan land och stad.

Naturbrukare ska kunna försörja sig på sin odling, sitt jordbruk, skogsbruk, betesbruk och fiske. Och människor ska kunna tillförsäkras rätten till matförsörjning och makt över sin mat.

Den rådande poltiken leder i rakt motsatt riktning och hotar Sveriges framtid. Torkan med kraftiga skördebortfall och skogsbränder gör frågan än mer akut. Sverige har redan den sämsta självförsörjningsgraden i hela EU och i händelse av kris och gränserna stängs räcker maten i tre dagar. Politikerna döljer sin handlingsförlamning bakom vackra ord om att hela Sverige ska leva, livsmedelsstrategin och landsbygdspoltik. De ändrar inte på de grundläggande villkoren som systematisk missgynnar landsbygden och de som arbetar i naturbruket. Ständigt nya internationella handelsavtal tillkommer som gör situationen allt värre för svenskt jordbruk medan EU nu söker ta över makten över svensk skogspolitik.

Det svenska samhället behöver upprätta balans mellan land och stad och mellan regioner – och för det behövs en modig politik och förändrade internationella rättvisa handelsavtal. Landsbygden ska ta mer makt, återbefolkas och tillförsäkra sig rättvisa i välfärd och service. Vi behöver skapa livskraftiga bygder som kan stå upp för sina intressen.

Därför välkomnas alla intresserade till årets naturbrukskonferens, den sjunde i ordningen, på Lindsberg utanför Falun, 26-28 oktober 2018.

På naturbrukskonferenserna samlas människor och rörelser från olika delar av landet tillsammans med internationella gäster för att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring. Ett samarbete som bärs fram av en tilltro till att kunna skapa förändringar tillsammans, en tilltro till att kunna stärka naturbrukets och landsbygdens ekonomiska ställning och en tilltro till att kunna ändra den orättfärdiga landsbygdspolitiken – i Sverige, i EU och internationellt.

Hur kan vi skydda skogen, stoppa EU:s maktövertagande av svensk skogspolitik och använda alternativa skogsbruksmetoder från norr till söder? Hur kan jord- skogs- och betesbruket ställas om så att nya bönder kan etablera ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara företag? Hur kan producenter och konsumenter enas och samarbeta för att kunna ta makten över maten? Vi vill samla människor från landsbygd, glesbygd och stad för att tillsammans bygga den förändringen – en rörelse som inser vikten av jordbruket som bas för ekonomin på landsbygden i Sverige i en solidarisk värld.

Arrangörer: Jordens Vänner, Odlarföreningen Små Frön och Förbundet Sveriges Småbrukare.
Medverkande: Nordbruk, medlem i internationella bondeorganisationen Via Campesina, Det svenska brukarnätverket för traditionell ekologisk kunskap, Solnätverket m fl.

Program

Program Naturbrukskonferensen oktober 2018

Fredag 26 oktober

Torgmöte kl 16:00 i centrala Falun.
Opinionsmöte kl 18:00 (dörren öppnas kl 17:00), plats: Studiefrämjandet, Slaggatan 37
Tema: Utan bönder ingen svensk landsbygd och framtid – Rädda jordbruket och stoppa EU:s maktövertagande av svensk skog

Lördag 27 oktober på kursgården Lindsberg 7 km från Falun

kl 9:30 Inledning, presentation av arrangörer och medverkande organisationer

kl 9:45 Utan nya bönder ingen mat, med unga bönder och odlarintresserade som inledare. Med Fredrik Wangsten, Hannes Norr, Hanna Olsson m fl.

kl 11.45 Lunch

kl 13 Parallella pass:
Landsbygdens framtid. Birgitta Hedström från Odlarföreningen Små Frön och SOL nätverket (Stad och Land) inleder.
Utan bönder ingen civil beredskap. Bönderna, miljörörelsen, fred och kampen mot inre och yttre kolonialism. Tord Björk från Aktivister för fred inleder.
EU och handelsavtal hot mot Sveriges landsbygd, skogsbruk och jordbruk. Ellie Cijvat från Jordens Vänner inleder.

kl 14:30 Paus

Kl 14.45 Verkstäder: Dela praktiska erfarenheter: hur hantera sociala medier, göra en film, starta och driva en rekoring eller ett andelsjordbruk, hitta internationella nyheter om jordbruk, skogsbruk och landsbygd.

kl 16.00

Vad säger den internationella och svenska småbrukarrörelsen om dagens situation med en torka som slår ut många bönder och EU som söker ta över makten över svensk skogspolitik? Vad är alternativet till de svenska partiernas landsbygdspolitik och livsmedelsstrategin? Torgny Östling från Nordbruk, svenska avdelningen av Via Campesina om internationella bakgrunden till böndernas och landsbygdens situation och vad som bör göras.

Kristian Olofsson från Fäbodbrukarna och Brukarnätverket om bevarande av biologisk mångfald och traditionell ekologisk kunskap om naturen och hållbara brukningsmetoder hos urfolk och lokala samhällen (av brukarkulturer) – hos bland annat samer, småbrukare, fäbodbrukare och fjällbönder. Hur kan vi rädda dessa kunskaper och värden för framtiden?

kl 18:30 Middag

kl 19:30 Kultur

Söndag 28 oktober på Lindsberg

kl 9:30 Världsutvecklingen – en runda där vi delar vår syn på utveckling i världen, med inslag från bönder från Sverige och andra delar av världen och folkrörelser.

kl 11 Parallella pass:
Rättvis omställning,
Nya bönder,
Hur stoppa EU:s överstatlighet i skogspolitiken?

kl 12:30 Lunch

kl 13:30 Avslutning: Internationella hälsningar, uttalanden, nästa steg, sång.

kl 14:30 Avslutning