Naturbrukskonferensen 2017

Nu har vi haft Naturbrukskonferensen i Broddetorp. Resultat: Många nya och gamla bekantskaper, idéer, inspiration, kamp och analyser – och en början till ett nätverk för ungas tillgång till mark i Sverige.

Här kan du läsa de tre uttalandena som gjordes från konferensen.
Här kan du se programmet.

Nedan kallelsen till koferensen.

Välkommen till Naturbrukskonferensen i Broddetorp 20-22 oktober 2017!

Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Och för en rättvis omställning av vårt samhälle – till ett långsiktigt hållbart samhälle – behöver vi ett samarbete mellan land och stad.

Naturbrukare ska kunna försörja sig på sin odling, sitt jordbruk, skogsbruk, betesbruk och fiske. Och människor ska kunna tillförsäkras rätten till matförsörjning och makt över sin mat.

Det svenska samhället behöver upprätta balans mellan land och stad och mellan regioner – och för det behövs en modig politik och förändrade strukturer. Landsbygden ska ta mer makt, återbefolkas och tillförsäkra sig rättvisa i välfärd och service. Vi behöver skapa livskraftiga och resilienta bygder.

Därför välkomnas alla intresserade till årets naturbrukskonferens, den sjätte i ordningen, i Broddetorp i Falköpings Kommun, 20-22 oktober 2017.

På naturbrukskonferenserna samlas människor och rörelser från olika delar av landet tillsammans med internationella gäster för att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring. Ett samarbete som bärs fram av en tilltro till att kunna skapa förändringar tillsammans, en tilltro till att kunna stärka naturbrukets och landsbygdens ekonomiska ställning och en tilltro till att kunna ändra den orättfärdiga landsbygdspolitiken – i Sverige, i EU och internationellt.

Hur kan vi skydda skogen och använda alternativa skogsbruksmetoder från norr till söder? Hur kan jord- skogs- och betesbruket ställas om så att nya bönder kan etablera ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara företag? Hur kan producenter och konsumenter enas och samarbeta för att kunna ta makten över maten? Vi vill samla människor från landsbygd, glesbygd och stad för att tillsammans bygga den förändringen.