Örebro Naturbrukskonferensen 2015!

 Kan småskaligt jordbruk mätta många? Hur kan andelsjordbruk bidra till bättre förutsättningar? Vilka möjligheter finns det att förädla hemma? Hur påverkar globala avtal som TTIP landsbygden och naturbruket? Hur kan vi skapa ett jordbruk som återskapar sina resurser? Hur kan vi använda konst som verktyg för förändring?

Dessa frågor och mycket mer lyfter vi på Naturbrukskonferensen 2015 på Kulturhuset i Örebro 17-19 april.

Naturbrukskonferensen samlar producenter, konsumenter, aktivister, studenter, forskare och boende i landsbygder och städer som verkar för en hållbar utveckling och omställning av naturbruket och landsbygden. Tillsammans utvecklar vi vår kunskap om förutsättningarna för naturbruket och tar fram konstruktiva sätt för att gå vidare.

Läs hela programmet här: Program naturbrukskonferensen 17-19 april (pdf)
Anmäl dig här: Anmälan till Naturbrukskonferensen 2015
Har du några frågor? Kontakta arrangörsgruppen här.

Presentation av några av våra föredrags- och workshophållare (obs, ej komplett):

Kerstin och GuilleKristina Belfrage Per Nilsson

Arrangörsgruppen för årets konferens består av Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet i Örebro, ABF Örebro, Småbrukarna, Nordbruk, Jordens vänner, Omställning Sverige samt Framtiden i våra händer. Naturbrukskonferensen 2015  finansieras av deltagare, Hela Sverige ska leva, Latinamerikagrupperna, ABF, Jordens vänner och Örebro Universitet.

Varmt välkomna!