Arrangörer

Naturbrukskonferensen 2017 arrangeras av Miljökommittén Broddetorp, Odlarföreningen Små Frön Broddetorp, NOrdbruk, Jordens Vänner, Familjejordbrukarnas Riksförbund med flera.

Miljökommittén Broddetorp
Miljökommittén är en av samhällsföreningen Intresseföreningen Broddetorps kommittéer. Intresseöreningen har hemsidan broddetorp.se

Odlarföreningen Små Frön, Broddetorp.

NOrdbruk
NOrdBruk är en ideell förening, den svenska grenen av den globala småbonderörelsen La Via Campesina med ca 200 miljoner medlemmar. Bland medlemmarna i Sverige finner du bönder och skogsbrukare. Ett mål är också att fiskare och renägare ansluter sig för att gemensamt arbeta för en spridning av information och debatt om landsbygds- och naturresursfrågor.

nordbruk

Jordens vänner
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

JV_logga

Familjejordbrukarnas Riksförbund
Familjejordbrukarna jobbar aktivt för att förbättra för familjejordbruket och till fromma för landsbygden. Organisationen ställer upp för familjelivets sociala, juridiska och ekonomiska rättigheter. Familjejordbrukarna deltar i olika debatter och slår vakt om de demokratiska principerna. Familjejordbrukarna utövar påverkan på kommuner och länsstyrelser och förhandlar med regering och har remissrätt i jordbruksfrågor.

Famjord