Inför Naturbrukskonferensen 2020

Inför NBK 2020 hölls två webbinarier, på temana ”Trygg mat med EU:s gröna giv?” och ”Vi kan
inte äta pengar” – som förberedelse för Naturbrukskonferensen. De finns på
nätet: https://folkochfred.wordpress.com/2020/09/20/webbinarier-infor-naturbrukskonferensen

Här hittar du mer bakgrundsmaterial till det första, om EU:s gröna giv. Mer information om Vi kan inte äta pengar hittar du här.

Vi rekommenderar också folkbildande dokumentärer gjorda av Deutsche Welle med engelsk speaker om hur EU och globala matsystemet slår ut bönder både i EU och länder i Syd.
Om mjölk: https://www.youtube.com/watch?v=1a2sJz8G3fE
Om spannmål: https://www.youtube.com/watch?v=dv3hSNhRaNU
Om grisproduktion och sojaodling: https://www.youtube.com/watch?v=ksrc7eI3IMY