Mat, naturbruk och klimat på Naturbrukskonferensen 2020

Årets naturbrukskonferens sätter frågan om jordbruk, skogsbruk och jordbrukarens roll central i debatten om klimatet, EU och internationella avtal, civila beredskapen och Sveriges och landsbygdens framtid. Torgny Östling för NOrdbruk presenterar sin nya bok Back to basics med internationella bonderörelsen Via Campesina syn på jordbrukets framtid och skogsbruket. Jonas Wangsten, ordföranden för Förbundet Sveriges Småbrukare presenterar uppropet Stor nog – Främja mindre lantbruk och matföretag för den biologiska och gastronomiska mångfalden. Thomas Gunnarsson, sekreterare för Familjejordbrukarna tar upp Skatter och ekonomiska villkor för att bevara jordbruket.

Unga på väg att bli jordbrukare inleder konferensen.
Omställningsrörelsen är företrädd av Thorsten Laxvik från Byakademin och ordförande för Rafnslakt talar om samförsörjning, Anders Persson från Föreningen Närjord och initiativtagare till Potatisuppropet tar upp hur vi kan gå vidare för att trygga matförsörjningen.

Vikten av jordbruket och biologiska mångfalden för klimatrörelsen tas upp av Kajsa Pira, från Air Pollution and Climate Secretariat och Gunnar Rundgren, bonde, samhällsdebattör och författare. Ellie Cijvat tar ett samlat grepp på internationella matkapitalismen och det strupgrepp handelsavtal och finansiella system utsätter jordbrukare i alla delar av världen för till skada för folkförsörjningen och tillgången till hälsosam mat.

Naturbrukskonferensen är ett uttryck för växande intresse hos miljö-, omställnings-, freds-, solidaritets- och jordbrukarrörelser för att finna gemensamma perspektiv både lokalt, nationellt och internationellt. Arrangörer är aktiva i Naturbrukskonferensen, Jordens Vänner, Aktivister för fred och Nätverket Folk och Fred. Konferensen uppmanar till underskrift på uppropen Utan bönder ingen civil
beredskap:
https://www.skrivunder.com/utan_bonder_ingen_civil_beredskap och Stor nog – Främja mindre lantbruk och matföretag för den biologiska och gastronomiska mångfalden:
https://www.skrivunder.com/framja_mindre_lantbruk_och_matforetag_for_den_biologiska_och_gastronomiska_mangfalden

Programmet finns på Facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/247800316205456

NBK2020